Statut Szkoły
WNIOSKI O PRZYJĘCIE
Egzamin poprawkowy
Misja szkoły
Wizja szkoły
KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
Model absolwenta
Uczeń zdolny
Realizacja zadań nauczyciela
AGRESJA W SZKOLE
Regulamin oddziału przedszkolnego
Regulamin wycieczek
Ewaluacja z j. polskiego
WSO
PSO
Wykaz podręczników
 

 

STATUT 

 

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR  2

 

IM. TADEUSZA  KOŚCIUSZKI

 

W  KORNIAKTOWIE  PÓŁNOCNYM

 

 

Trwają prace nad nowelizacją Statutu Szkoły