Statut Szkoły
WNIOSKI O PRZYJĘCIE
Egzamin poprawkowy
Misja szkoły
Wizja szkoły
KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
Model absolwenta
Uczeń zdolny
Realizacja zadań nauczyciela
AGRESJA W SZKOLE
Regulamin oddziału przedszkolnego
Regulamin wycieczek
Ewaluacja z j. polskiego
WSO
PSO
Wykaz podręczników
 

W E W N Ą T R Z S Z K O L N Y

S Y S T E M    O C E N I A N I AZAŁĄCZNIK NR 3 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W KORNIAKTOWIE PÓŁNOCNYM
Trwają prace nad nowelizacją Statutu Szkoły