Statut Szkoły
WNIOSKI O PRZYJĘCIE
Egzamin poprawkowy
Misja szkoły
Wizja szkoły
KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
Model absolwenta
Uczeń zdolny
Realizacja zadań nauczyciela
AGRESJA W SZKOLE
Regulamin oddziału przedszkolnego
Regulamin wycieczek
Ewaluacja z j. polskiego
WSO
PSO
Wykaz podręczników
 

W bieżącym roku szkolnym 2017/2018 w naszej szkole będą obowiązywać następujące podręczniki, które zostaną zakupione z dotacji i przekazane uczniom w pierwszych dniach nauki, są to: 

język angielski - kl. II-III - New English Adventure - wyd. Pearson

 

j. angielski kl. IV - Junior Explorer - wyd. Nowa Era

 

j. angielski kl. V -VI - Evolution Plus - wyd. Macmillan

 

j. angielski kl. VII - All Clear! - wyd. Macmillan

 

j. polski kl. IV - Słowa z uśmiechem. Literatura i i kultura. nauka o języku i ortografia- wyd. WSiP

 

j. polski kl. VII - Myśli i słowa wyd. WSiP

 

j. polski kl. V- VI - Teraz polski ! - wyd. Nowa Era

 

j. niemiecki kl. VII - Aktion Deutsch 7 - wyd. WSiP

 

matematyka kl. IV- Matematyka 4 z plusem - wyd. GWO

 

matematyka kl. V - Matematyka 5 z plusem - wyd. GWO

 

matematyka VI - Matematyka 6 z plusem - wyd. GWO

 

matematyka VII - Matematyka 7 z plusem - wyd. GWO

 

biologia kl. VII - Puls życia - wyd. Nowa Era

 

fizyka kl. VII - Spotkania z fizyką - wyd. Nowa Era

 

chemia kl. VII - Chemia Nowej Ery - wyd. Nowa Era

 

historia kl. IV - VI - Tajemnice przyrody - wyd. Nowa Era

 

historia kl. VII - Wczoraj i dziś - wyd. Nowa Era

 

przyroda kl. IV - VI -tajemnice przyrody - wyd. Nowa Era

 

geografia kl. VII - wyd. Nowa era

 

muzyka kl. IV i VII - lekcje muzyki - Nowa Era

 

muzyka kl. V-VI - wyd. Mac

 

edukacja wczesnoszkolna kl. II - Tropiciele - wyd. WSiP

 

edukacja wczesnoszkolna kl. III - Nasza szkoła - Nowa Era

 

zajęcia komputerowe kl. IV - informatyka Europejczyka. wyd. Helion.

 

zaj. komputerowe kl. V- Lubię to! wyd. Nowa Era

 

zaj. komp. kl. VI - Lubię to! wyd. Nowa Era

 

zaj. komp. kl. VII - Podręcznik do informatyki dla szkoły podstawowej. Klasa VII - wyd. Helion

 

zajęcia techniczne - kl. IV, V, VI - Jak to działa? -Nowa Era