05-09.09
poniedziałek- pulpeciki w sosie pomidorowym, ziemniaki, marchewka z jabłkiem
wtorek.- pierogi ruskie 7szt
środa- rosół z makaronem
czwartek- nuggetsy (3szt)z opiekanymi ziemniakami i surówką z pekinki
piątek- naleśniki z serem i cukrem pudrem (2szt)
12-16.09
poniedziałek- ryż pieczony z jabłkami + słodka śmietanka
wtorek- podudzia pieczone + ziemniaki i mizeria
środa- zupa jarzynowa
czwartek- schab pieczony w sosie własnym + ziemniaki i marchewka z groszkiem
piątek- pyzy ze śliwką i słodką śmietanką
19-23.09
poniedziałek- racuchy z jabłkiem
wtorek- pieczeń rzymska, ziemniaki i ćwikła
środa- zupa pomidorowa z makaronem
czwartek- filet po parysku, ziemniaki i surówka z białej kapusty i kiszonego ogórka
piątek- kopytka w bułce tartej + surówka
26-30.09
poniedziałek- makaron z serem
wtorek- gulasz, ziemniaki, surówka z pekinki
środa- barszcz czerwony
czwartek- tilapia w panierce + pieczone frytki i surówka z marchewki z pomarańczą
piątek- naleśniki z dżemem

~ Szkoła  marzeń to taka, w której Uczniowie:

- mają poczucie swojej wartości,  rozwijają twórcze myślenie i kulturę wyrażania opinii;

- czują potrzebę chodzenia do szkoły, nie traktują tego jak przykry obowiązek;

- czują się w szkole bezpiecznie, otoczeni serdeczną opieką i życzliwością;

- zawsze mogą liczyć na zrozumienie i pomoc ze strony nauczycieli;

- aktywnie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych oraz pozalekcyjnych;

- darzą zaufaniem i szacunkiem wychowawców, pracowników oraz rodziców;

- w szkole i poza nią przestrzegają zasad kulturalnego zachowania, uczą się rozróżniać to co dobre i co złe, dokonywać samooceny;

- szanują każdą formę życia;

- rozwijają tolerancję, szacunek wobec myśli i poglądów innych ludzi;

- potrafią też z potrzeby serca pracować na rzecz społeczności szkolnej, a także dla własnej wsi i jej mieszkańców,

~ w której Rodzice:

- chętnie i czynnie uczestniczą w życiu szkoły i wykazują własne inicjatywy współpracy i pomocy;

- uczestniczą w procesie wychowania dzieci, pomagają im w nauce, współpracują z nauczycielami, starając się rozwiązywać problemy wychowawcze i dydaktyczne dziecka. Sygnalizują o wszelkich negatywnych sytuacjach zaistniałych na terenie szkoły, jak i poza nią

- mają wpływ na decyzje i są obecni przy rozwiązywaniu problemów szkoły;

- współtworzą pozytywny wizerunek szkoły w środowisku,

~  w której Nauczyciele:

- stanowią dobrze wykształconą, fachową kadrę, nastawioną na poziom kształcenia i mają możliwość podnoszenia swych kwalifikacji. Wdrażają do samodzielnego odkrywania i inspirują do nowych odkryć;

- uświadamiają uczniom przynależność do wspólnoty narodowej, kultywując polskie tradycje, poszanowanie duchowego mienia;

- są wrażliwi i życzliwi, troszcząc się o harmonijny rozwój każdego ucznia, są otwarci i kreatywni;

- szanują uczniów, nie naruszają ich godności osobistej, służąc uczniom pomocą w rozwiązywaniu ich problemów;

- potrafią dostrzec i rozwinąć uzdolnienia , zainteresowania uczniów, rozbudzić ich naturalną ciekawość, ukazać piękno otaczającego świata. Uczą myślenia twórczego, problemowego, abstrakcyjnego i elastycznego,

~ w której Dyrektor:

- sprawnie kieruje pracą szkoły;

- wykazuje się życzliwością, otwartością oraz umiejętnością rozwiązywania konfliktów;

- postępuje sprawiedliwie i konsekwentnie;

- troszczy się o nauczycieli oraz uczniów;

- umie współpracować ze środowiskiem;

- uczy szacunku do historii Polski, ukazuje współczesne oblicze Ojczyzny, jednocześnie kultywując polskie i lokalne obyczaje;

- ułatwia start w dorosłe życie, wyposażając go w gruntowną wiedzę ogólną;

- uświadamia uczniom potrzebę ciągłego zdobywania wiedzy;

- uczy wiary we własne siły.Nasza szkoła otrzymała wsparcie w ramach programu

logo Laboratoria Przyszłości poziom kolor

IMG 20220609 100750 resize

Szkoła jest przyjazna uczniom.

- Promujemy  system  wartości przygotowujący do godnego życia w społeczeństwie oraz do podjęcia w przyszłości odpowiedzialnego pełnienia obowiązków w rodzinie,  pracy zawodowej, a także do uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz do godnego życia w społeczeństwie

- Dajemy równe szanse wszechstronnego rozwoju poprzez  działania  lekcyjne i pozalekcyjne i stwarzamy możliwości do harmonijnego rozwoju oraz kreatywności zarówno wszystkich uczniów jak i nauczycieli

- Integrujemy środowisko szkolne i lokalne pobudzając aktywność na rzecz rozwoju szkoły i kształtowania jej pozytywnego wizerunku w środowisku

- Podejmujemy akcje na rzecz pomocy potrzebującym

- Tworzymy partnerską i bezpieczną atmosferę wśród uczniów, rodziców i nauczycieli opartą na bazie wzajemnej akceptacji i szacunku.

- Podejmujemy wszelkie działania, które zmierzają do wyeliminowania agresji,  jednocześnie promując zdrowy styl życia i wzbogacając swoją bazę

- Kształtujemy w wychowankach pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie.

- W naszej szkole młody człowiek może odkrywać swe talenty i predyspozycje, poznaje smak sukcesów i  gorycz porażek, ale tym samym dojrzewa społecznie.Przewodniczący: ?

 

Trójki klasowe:

Klasa 1 - ?

Klasa 2 - ?

Klasa 3 - ?

Klasa 4 - ?

Klasa 5 - ?

Klasa 7 - ?

Klasa 8 - ?

 

Rada Rodziców w roku szkolnym 2021 / 2022

Przewodniczący: Małgorzta Puchała

 

Trójki klasowe:

Klasa 1 -

Klasa 2 -

Klasa 3 - Monika Kołcz, Fołta Sylwia, Beata Kamień

Klasa 4 -

Klasa 6 - Monika Czyrny, Małgorzta Puchała, Anna Kremska

Klasa 7 - Małgorzata Puchała,

Klasa 8 - Honorata Słysz, Agnieszka Majkut, Agata Golak

Przewodniczący – ?

Zastępca przewodniczącego – ?

Sekretarz – ?

Skarbnik – ?

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Katarzyna Podolec

 

Trójki klasowe:

Klasa 8 

Przewodniczący: ?

Zastępca: ?

Skarbnik: ?

Klasa 7 

Przewodniczący: ?

Zastępca: ?

Skarbnik: ?

 

 

Klasa 5

Przewodniczący: ?

Zastępca: ?

Skarbnik: ?

 

Klasa 4

Przewodniczący: ?

Zastępca: ?

Skarbnik: ?

 

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2021/2023

Przewodniczący – Kacper Golak 

Zastępca przewodniczącego – Wiktoria Rejman 

Sekretarz – Cypria Gurak 

Skarbnik – Bartosz Żak 

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Katarzyna Podolec

 

Trójki klasowe:

Klasa 8 

Przewodniczący: Olaf Słysz 

Zastępca: Nikola Czapla 

Skarbnik: Kinga Żak 

Klasa 7 

Przewodniczący: Wiktoria Rejman 

Zastępca: Katarzyna Kołodziej 

Skarbnik: Jakub Czech 

 

 

Klasa 6

Przewodniczący: Hubert Puchała

Zastępca: Daria Mach

Skarbnik: Dawid Kamień

 

Klasa 4

Przewodniczący:

Zastępca:

Skarbnik:

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 - 1 września 2022 (czwartek)
 2. Dzien Nauczyciela (Dzień Edukacji Narodowej) - 14 października 2022 (piątek)
 3. Wszystkich Świętych - 1 listopada 2022 (wtorek)
 4. Narodowe święto Niepodległości - 11 listopada 2022 (piątek)
 5. Zimowa przerwa świąteczna -23 grudzień 2022 (piątek) ÷ 01 styczeń 2023 (niedziela)
 6. Trzech Króli (Objawienie Pańskie) - 6 styczeń 2023 (piatek)
 7. Ferie zimowe - 16 stycznia ÷ 29 stycznia 2023
 8. Wiosenna przerwa świąteczna - 6 kwiecień (czwartek) ÷ 11 kwiecień 2023 (wtorek)
 9. Międzynarodowe Święto Pracy - 1 maj 2023 (poniedziałek)
 10. Dodatkowy wolny dzień - 2 maj 2022 (wtorek)
 11. Święto Konstytucji 3 Maja, NMP Królowej Polski – 3 maj 2022 (środa)
 12. Egzamin klasy VIII - ? ÷ ? ? 2023
 13. Boże Ciało - 8 czerwiec 2023 (czwartek)
 14. Dodatkowy wolny dzień - 9 czerwiec 2023 (piątek)
 15. Zakończenie roku szkolnego -  23 czerwca 2023 (piatek)
 16. Wakacje – 24 czerwca ÷ 31 sierpnia 2023

 

Archiwalny kalendarz na rok szkolny 2021 / 2022

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 - 1 września 2021 
 2. Dodatkowy wolny dzień - 15 października 2021
 3. Wszystkich Świętych - 1 listopada 2021
 4. Dzień Niepodległości - 11 listopada 2021
 5. Dodatkowy wolny dzień - 12 listopada 2021
 6. Zimowa przerwa świąteczna -23 grudzień ÷ 02 styczeń 2022 
 7. Trzech Króli - 6 styczeń 2022 
 8. Dodatkowy wolny dzień - 07 stycznia 2022
 9. Ferie zimowe - 14 luty ÷ 27 luty 2022 
 10. Wiosenna przerwa świąteczna - 14 kwiecień÷ 19 kwiecień 2022
 11. Święto Pracy - 1 maj 2022
 12. Dodatkowy wolny dzień - 2 maj 2022
 13. Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maj 2022
 14. Egzamin klasy VIII - 24 ÷ 26 maja 2022 
 15. Boże Ciało - 16 czerwiec 2022
 16. Dodatkowy wolny dzień - 17 czerwiec 2022
 17. Zakończenie roku szkolnego -  26 czerwca 2022 
 18. Wakacje – 27 czerwca ÷ 31 sierpnia 2022

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

W KORNIAKTOWIE PÓŁNOCNYM

 

Podstawę opracowania regulaminu stanowią aktualne przepisy prawne zawarte w:

1. Rozporządzeniu MEN w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (Dziennik Ustaw nr 65 z dnia 17 sierpnia 1992r.)

2.      Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiacych się i uprawiających sporty wodne (Dz.U. RP nr 57 z dnia 6 maja1997 r.)

3.      Zarządzenie MEN z dnia 29 września 1997 r. W sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły i placówki publiczne krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. MEN.97.

4.      Ustawa z dnia 29 stycznia 1997 roku "O usługach turystycznych" (Dz. U.97.133.884.)

5.      Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku r. "prawo o ruchu drogowym" (Dz. U. 97.98.602)

Regulamin zawiera:

¦ zasady ogólne

¦ rodzaje wycieczek

¦ zadania kierownika wycieczki

¦ obowiązki opiekunów

¦ finansowanie wycieczki

¦ udzielanie zgody na przeprowadzenie wycieczki

¦ dokumentacja wycieczki

¦ zasady organizacji wycieczki

¦ postanowienia końcowe

§ 1. Zasady ogólne

 

1.      Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły.

 

2.      Organizowane przez szkołę formy krajoznawstwa i turystyki mają na celu:

·         poznawanie kraju

·         poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,

·         wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,

·         upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,

·         podnoszenie sprawności fizycznej,

·         upowszechnianie aktywnych form wypoczynku,

·         przeciwdziałanie patologii społecznej,

·         poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach

 

3.      Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.

4.      Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.

 

5.      Dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki przedmiotowe i krajoznawczo – turystyczne na terenie najbliższej okolicy, macierzystego województwa i regionu geograficzno – turystycznego.

 

6.      Dla klas IV – VI szkoły podstawowej powinny być organizowane wycieczki przedmiotowe i turystyczno – krajoznawcze na terenie macierzystego województwa, regionu geograficzno – turystycznego i kraju.

 

7.      W wycieczkach turystyczno – krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.

 

8.      Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych mogą brać udział w wycieczkach i imprezach, a organizatorzy tych wycieczek i imprez powinni zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

 

9.      Udział uczniów niepełnosprawnych w wycieczkach, z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych i imprezach wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych.

 

10.  Wycieczkę lub imprezę przygotowuje się pod względem programowym i organizacyjnym, a następnie informuje się o podjętych ustaleniach, a w szczególności o:

¦ celu,

¦ trasie,

¦ harmonogramie,

¦ regulaminie

 

11.Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza dyrektor szkoły.

 

Wzór karty wycieczki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

Szkoły mogą organizować wycieczki i imprezy zagraniczne. Zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez wyraża dyrektor szkoły. po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

Zawiadomienie zawiera w szczególności:

> nazwę kraju,

> czas pobytu,

> program pobytu,

> imię i nazwisko kierownika i opiekunów,

> listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku oraz PESEL

> obowiązkowe ubezpieczenie zagraniczne,

> listę z numerami ambasad

 

15. Organizację wycieczek zagranicznych regulują odrębne przepisy.

 

Za nieprzestrzeganie przez uczniów regulaminu wycieczek szkolnych i wynikające z tego szkody materialne odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice.

§ 2. Rodzaje wycieczek

 

Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach:

¦ wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania , w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych.

¦ wycieczki krajoznawczo – turystyczne , w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych,

¦ imprezy krajoznawczo – turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje,

¦ imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, w tym posługiwania się sprzętem specjalistycznym takie jak: złazy, spływy, zloty, rajdy,

¦ imprezy wyjazdowe – związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne

 

§ 3. Kierownik wycieczki i opiekunowie

 

1.      Kierownika wycieczki lub imprezy wyznacza dyrektor szkoły sposród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.

 

2.      Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, która:

? ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,

? jest instruktorem harcerskim,

? posiada uprawnienia przewodnika turystycznego lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek

3. Kierownikiem obozu wędrownego może być osoba po ukończeniu kursu dla kierowników obozów wędrownych.

 

4.      Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej może być osoba posiadająca uprawnienia bądź stopień trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu.

 

5. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, rodzice uczniów biorących udział w wycieczce.

 

6.      W przypadku większej niż jeden liczby opiekunów przynajmniej jeden powinien być nauczycielem.

 

6.      Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki lub imprezy.

7.      

                                       § 4.      Zadania kierownika wycieczki

 

1.      Kierownik wycieczki lub imprezy w szczególności:

·         opracowuje program i harmonogram – wycieczki lub imprezy,

·         opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników,

·         zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie,

·         zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania,

·         określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy,

·         nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,

·         organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników,

·         organizuje podział zadań wśród uczestników,

·         dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy,

·         dokonuje podsumowania, oceny, i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu.

§ 5. Obowiązki opiekuna

 

1.      Opiekun w szczególności:

* sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami,

* współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy,

* sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,

* nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom,

* wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.

 

2. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci.

§ 6. Finansowanie wycieczek

 

1.      Plan finansowy musi określać ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika wycieczki lub imprezy,

2.      Wycieczki finansowane mogą być ze składek uczestników, środków rady rodziców lub innych źródeł.

3.      Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani sa do pokrycia związanych z nią kosztów, chyba że udział w imprezie może być sfinansowany z innych źródeł.

4.      Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce , a następnie deklarację te wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat jakie z tego tytułu powstały.

5.      Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie powinni ponosić kosztów udziału w imprezie.

6.      Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych z nią związanych. O wszelkich opóźnieniach należy niezwłocznie informować dyrektora szkoły.

7.      Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik, określając sposób zagospodarowania nadwyżki, względnie uzupełnienia niedoboru finansowego.

8.      Dowodami finansowymi sa przede wszystkim podpisane przez rodziców dzieci listy wpłat oraz rachunki, faktury i bilety wydawane przez uprawnione do danego rodzaju działalności podmioty gospodarcze – w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach mogą to być oświadczenia o poniesionym wydatku podpisane przez kierownika wycieczki oraz wszystkich opiekunów, jednak wydatki te nie mogą przekroczyć 20% kosztów wycieczki.

§ 7. Udzielanie zgody na przeprowadzenie wycieczki.

 

1.      Zgody na przeprowadzenie wycieczki udziela dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba.

 

2.      Jeżeli wycieczka przedmiotowa ma odbyć się podczas planowanej lekcji danego przedmiotu należy zgłosić dyrektorowi lub jego zastępcy zamiar wyjścia poza teren szkoły, a następnie odnotować ten fakt w dzienniku lekcyjnym

 

`        § 8. Dokumentacja wycieczki

 

1.      Karta wycieczki z harmonogramem – załącznik nr 1.

 

2.      Trzy egzemplarze listy uczestników.

 

3.      Pisemną zgodę rodziców – załącznik nr 2.

 

4.      Regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki – załącznik nr 3.

 

5.      Dowód ubezpieczenia wszystkich uczestników wycieczki od następstw nieszczęśliwych wypadków / w przypadku dodatkowego ubezpieczenia/

 

6.      Preliminarz finansowy wycieczki, przewidujący koszty realizacji programu oraz rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakończeniu.

 

7.      Dokumentacja wycieczki, o której mowa w punkcie 1-5 winna być złożona w terminie minimum 3 dni przed jej rozpoczęciem do zatwierdzenia.

 

§ 9. Zasady organizacji wycieczek

 

1. Dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełnego bezpieczeństwa konieczne jest przydzielenie opiekunów spośród nauczycieli oraz rodziców według następujących zasad:

> jeden opiekun na 8 uczestników przy przejazdach kolejowych,

> jeden opiekun na 5 uczestników na szlakach w Tatrach,

> jeden opiekun na 10 osób w innego rodzaju wycieczkach,

> jeden opiekun na 20 osób podczas wycieczek przedmiotowych w miejscu, które jest siedzibą szkoły,

> jeden opiekun na 15 osób, przy wyjściu lub wyjeździe autobusem poza miejscowość , która jest siedzibą szkoły,

> jeden opiekun na 10 osób na wycieczki górskie,

> jeden opiekun na 5 osób na wycieczkach wysokogórskich,

> jeden opiekun na wycieczkach rowerowych

 

2. Wycieczki piesze nizinne i podgórskie ( do wysokości 600 m.n.p.m. : Pogórze, Góry Świętokrzyskie), mogą być organizowane dla uczestników od 12 lat, przy uwzględnieniu 3-5 godzin dziennego marszu.

3. Wycieczki górskie ( o wysokości ponad 600 m n.p.m. : Beskidy, Sudety), mogą być organizowane dla uczestników od lat 14 posiadających odpowiednią zaprawę turystyczną np.: członek koła turystycznego, uczestnik innych rajdów.

4. Organizując wycieczki autokarowe do dużych miast , teatrów, muzeum, pomników kultury – nie musi się brać pod uwagę wieku uczestników. Uwzględnić należy relację pomiędzy poziomem umysłowym, inteligencją ucznia a tematem do realizacji podczas wycieczki.

5. W wycieczkach rowerowych mogą brać udział uczniowie, którzy ukończyli 10 lat i posiadają kartę rowerową. Długość trasy do 50 km dziennie. Z tyłu i przodu bezwzględnie jadą osoby dorosłe. Odległość od roweru do roweru nie powinna przekraczać 5 metrów. Przerwa miedzy grupami co najmniej 100 m. Oznaczenia: z przodu biała chorągiewka, z tyłu wysunięty lizak zamontowany przy siodełku rowerowym.

6. Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest plac szkolny, skąd uczniowie udając się do domu; po godzinie 21:00 – wyłącznie pod opieka rodziców.

7.      Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.

 

8.      Opiekunowie powinni sprawdzać stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz po przybyciu do punktu docelowego.

9. Nie wolno zatrzymywać się w czasie jazdy autobusem w celu wysadzenia dzieci. Wyjątek – pisemna prośba rodzica ucznia, który będzie stał w miejscu wcześniej ustalonym.

10. Udział uczniów w wycieczce ( z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych, którzy powinni przed jej rozpoczęciem pokryć koszty związane z udziałem w niej ich dziecka.

 

11.  Wycieczka może być odwołana z powodu braku pisemnej zgody rodziców uczniów.

12. Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi.

13. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,

14.  W przypadku zaginięcia – uczeń (uczniowie) bezwzględnie pozostaje w miejscu zaginięcia.

0 miasto – uczeń zna miejsce postoju, plan dnia, zawiadamiamy: policję, dyrektora szkoły, rodziców.

0 szlak turystyczny – uczeń wie, dokąd idziemy, zna kolor szlaku i docelowe schronisko, :zawiadamiamy: GOPR, schronisko, dyrektora szkoły, rodziców.

15. Wszyscy uczestnicy wycieczki powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

§ 10. Postanowienia końcowe

 

1.      Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych maja obowiązek brać udział w zajęciach z klasa wskazaną przez dyrektora.

 

2.      Listę tych uczniów wychowawca dołącza do odpowiedniego dziennika klasowego.

 

3.      Kierownik wycieczki powinien zaproponować rodzicom dodatkowe ubezpieczenie jej uczestników oraz poinformować ich o konsekwencjach braku ubezpieczenia.

 

W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

Załącznikami do regulaminu są:

 

Załącznik nr 1 – karta wycieczki

załącznik nr 2 – pisemna zgoda rodziców

załącznik nr 3 regulamin wycieczki dla uczniów

 

załącznik nr 3

REGULAMIN WYCIECZKI DLA UCZNIÓW

Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, może mieć również wpływ na bezpieczeństwo wielu osób. Dlatego każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest do:

 

Zachować się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.

 

Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub przewodników.

 

Nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna.

 

Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachować ostrożność na ulicach i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.

 

Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.

 

Traktować z należytym respektem obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne.

 

Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt.

 

W miejscach noclegowych postępować zgodnie z obowiązującym tam regulaminem.

 

Przestrzegać godzin ciszy nocnej.

 Załącznik Nr 7

do Statutu Szkoły Podstawowej

nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Korniaktowie Północnym

      

REGULAMIN  ODDZIAŁU  PRZEDSZKOLNEGO

 

Na podstawie art.42, 60 i 67 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 i nr 106, poz. 496 z 1997r. , nr 28, poz. 153 i nr 141, poz. 943 z 1998 r.)                               

 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 

1. Oddział przedszkolny organizacyjnie podlega Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Korniaktowie Północnym.

2. Oddział przedszkolny mieści się w budynku szkoły podstawowej w sali wyposażonej odpowiednio do realizacji zadań.

3. Praca oddziału przedszkolnego przebiega w oparciu o roczny plan pracy zatwierdzany przez Dyrektora szkoły.

 

§ 1.

 

1. W Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Korniaktowie Północnym jest utworzony oddział przedszkolny dla dzieci 5 – 6 letnich, zwany dalej „zerówką”.

 

2. Zerówka realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

 

3. Celem działania „zerówki”  jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

 

§ 2.

1.  Zadania oddziału przedszkolnego:

 

a) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:

- prowadzenie przez nauczycieli obserwacji pedagogicznych w celu diagnozowania rozwoju wychowanków,

- informowanie rodziców o zauważonych deficytach rozwojowych dziecka,

- wystawianie dzieciom, na życzenie rodziców, opinii (charakterystyki) wychowanka, dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej,

- współpracowanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi,

- zapraszanie do zerówki, na życzenie rodziców i nauczyciela, specjalistów w celu obserwacji dzieci z trudnościami w sytuacjach naturalnych,

- indywidualizowanie pracy z dzieckiem oczekującym pomocy,

- wspieranie dzieci z uzdolnieniami,

- prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci, nauczycieli i rodziców;

b) zapewnienie opieki dzieciom odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły;

c) umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej i religijnej poprzez:

- organizowanie, na wniosek rodziców, bezpłatnej nauki religii,

- zapewnienie opieki dzieciom, które nie korzystają z nauki religii,

- planowanie i organizowanie zajęć z wychowania patriotycznego ze zwróceniem uwagi na obchodzone święta narodowe;

d) zapewnienie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej;

e) wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci i przygotowanie ich do nauki szkolnej.

 

2. Powyższe zadania i cele w zerówce realizuje się poprzez:

 

a) wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku;

b) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka;

c) zapewnienie równych szans;

d) umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;

e) motywowanie do osiągania celów;

f) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności i podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie;

g) rozwijanie wrażliwości moralnej:

- dostrzeganie dobra, prawdy i piękna w swoim postępowaniu i postępowaniu innych,

- traktowanie swoich potrzeb na równi z potrzebami innych,

- wyrażanie własnych myśli i przeżyć;

h) kształtowanie umiejętności obserwowania zjawisk zachodzących w środowisku przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;

i) rozbudzanie ciekawości poznawczej;

j) zachęcanie do aktywności badawczej;

k) rozwijanie wrażliwości estetycznej (plastycznej, muzycznej i ruchowej);

i) tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni.

 

3. W zerówce sprawuje się opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.

 Szczegółowe zasady:

a) dzieci są odbierane od rodziców (prawnych opiekunów) lub od osób upoważnionych przez nauczyciela, a następnie przyprowadzane do sali, w której odbywają się zajęcia,

b) przez cały czas pobytu w szkole dzieci znajdują się pod opieką nauczyciela odpowiedzialnego za nie,

c) po terenie szkoły dzieci przemieszczają się pod opieką nauczyciela, ewentualnie pracownika obsługi,

e) dzieci idące do domu po planowanych zajęciach odprowadzane są przez nauczyciela do szatni,

f) nauczyciel pozostaje w szatni do momentu rozejścia się wszystkich dzieci,

g) dzieci odbierane są przez rodziców (prawnych opiekunów) lub osoby upoważnione,

h) w czasie zajęć poza szkołą (spacery, wycieczki, wyjazdy na konkursy i tym podobne) dzieci znajdują się pod opieką nauczyciela.     

4. Do realizacji celów i zadań statutowych oddział przedszkolny posiada:

a) salę zajęć i zabaw z niezbędnym wyposażeniem,

b) pomieszczenia sanitarne

c) szatnię

d) plac zabaw z urządzeniami terenowymi do zabawy.

         

§ 3.

 

ORGANIZACJA  PRACY  ODDZIAŁU  PRZEDSZKOLNEGO

 

1.Organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły.

 

2. Do oddziału przedszkolnego przeprowadza się rekrutację dzieci w wieku 5 – 6 lat zgodnie z  obowiązującym w szkole Regulaminem Rekrutacji Dzieci.

 

3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.

 

4. W uzasadnionych przypadkach (oboje rodziców pracują) dziecko może korzystać z opieki w sali  szkolnej

 

5. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego zaproponowanych przez nauczycieli i zatwierdzonych przez Dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

 

6. Godzina zajęć w „zerówce” trwa 60 minut.

 

7. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci i wynosić około 30 minut.

 

8. Organizację pracy „zerówki” określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora szkoły  z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

 

9. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

10. Ramowy rozkład dnia określa godziny, m.in.:

a) schodzenia się i rozchodzenia dzieci,

b) posiłków,

c) zajęć, spacerów i zajęć dodatkowych.

 

11. Ramowy rozkład dnia może być modyfikowany w zależności od pory roku i potrzeb rodziców.

 

12. „Zerówka” czynna jest 5 godzin, w dni robocze, od poniedziałku do piątku. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w  oddziale zerowym nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.

 

13. Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny, a terminy przerw świątecznych i wakacyjnych ustala Dyrektor Szkoły.

 

14.. Sposób dokumentowania zajęć określa Dz. U. Nr 23 z 2003r.

 

15. W zerówce zatrudnia się nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

 

16. Do „zerówki” uczęszczają dzieci w wieku 5 i 6 lat.

 

17. Do zerówki w pierwszej kolejności przyjmowane są:

a) dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Korniaktowie Północnym,

b) dzieci z rodzin zastępczych,

c) dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,

d) dzieci obojga rodziców pracujących

 

18. Dzieci przyjmowane są do „zerówki” na podstawie informacji z biura ewidencji ludności potwierdzającej stały meldunek na terenie obwodu Szkoły. W pozostałych przypadkach, warunkiem przyjęcia dziecka do zerówki jest złożenie karty zgłoszenia dziecka do 30 kwietnia danego roku. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przyjmowanie dzieci w każdym czasie.

 

19. Przyprowadzanie i odbierania dzieci z „zerówki” może odbywać się na poniższych zasadach:

a) dziecko może być przyprowadzane do zerówki i odbierane z niej tylko przez osobę mogącą zapewnić pełne bezpieczeństwo (osoba pełnoletnia, sprawna fizycznie),

b) rodzice mogą upoważnić na piśmie, do przyprowadzania i odbierania dziecka z zerówki osobę, która jest w stanie zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo,

c) rodzice lub osoby upoważnione przyprowadzają dziecko lub odbierają bezpośrednio w obecności nauczyciela odpowiedzialnego za dziecko,

d) osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.  W innym przypadku nauczyciel powiadamia o tym fakcie drugiego rodzica, by ten odebrał dziecko,

e) nauczyciel nie może wydać dziecka osobie trzeciej na telefoniczną prośbę rodziców. Wymagana jest pisemna zgoda złożona osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów) u dyrektora szkoły lub   nauczyciela odpowiedzialnego za dziecko,

f) rodzice (prawni opiekunowie) przyjmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z „zerówki” przez upoważnioną przez nich osobę,

g) o godzinach przyprowadzania i odbierania dzieci rodzice są informowani na początku roku szkolnego. Godziny te określa ramowy rozkład dnia pracy zerówki,

h) rodzice zobowiązani są przestrzegać godzin przyprowadzania i odbierania dzieci.

i)  dziecko należy odebrać z oddziału do godziny ustanowionej w danym roku szkolnym za godzinę odbioru dziecka z placówki. W przypadku nie odebrania dziecka do godziny ustalonej nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić rodziców o zaistniałym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do czasu przybycia rodziców,

j) w przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, prawnych opiekunów, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce jedną godzinę. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia Dyrektora Szkoły i najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami, prawnymi opiekunami.

 

20. W uzasadnionych przypadkach (oboje rodziców pracują) dziecko może korzystać z opieki w sali szkolnej.

 

21. Dziecko podczas pobytu w przedszkolu ma prawo do wszystkich praw wynikających z Konwencji o prawach dziecka.

 

22. Prawa i obowiązki dziecka, normy i umowy, nagrody i kary określa Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Korniaktowie Północnym.

 

23. Dyrektor szkoły może, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, dokonać skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych do zerówki w przypadku braku stałego zameldowania w obwodzie szkoły :

a)   zaniedbywania przez rodziców higieny osobistej dziecka i stworzenia zagrożenia epidemiologicznego dla innych dzieci,

b)  nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka (ponad 1 miesiąc) i niezgłoszenia tego faktu.

 

24. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy, rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują na piśmie z uzasadnieniem w terminie 7 dni od jej podjęcia. Od decyzji przysługuje rodzicom odwołanie do organu prowadzącego w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

 

25. Zapisy Regulaminu obowiązują w równym stopniu wszystkie podmioty zerówki: nauczycieli, rodziców, dzieci, pracowników obsługi.

 

26. Niniejszy Regulamin nie może być sprzeczny z postanowieniami Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 im. T. Kościuszki w Korniaktowie Północnym

 

27. W stosunku do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 w Korniaktowie Północnym.

 

28. Uchwalenie Regulaminu „zerówki” i dokonywanie jego nowelizacji następuje w drodze podejmowania uchwał przez Radę Pedagogiczną.

 

29. Oddział przedszkolny mieści się w budynku szkoły podstawowej w sali wyposażonej odpowiednio do realizacji zadań.

 

§ 4.

1.      Do oddziału przedszkolnego przyprowadza się dzieci zdrowe.

2.       Nauczycielom nie wolno podawać dzieciom leków.

3.      W przypadku stwierdzenia u dziecka choroby zakaźnej, rodzice zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Dyrektora Szkoły

4.      Dzieci nie przynoszą do przedszkola własnych zabawek lub innych rzeczy wartościowych.

5.      Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za w/w rzeczy.

6.      Szkoła oferuje dziecku ciepły napój do własnego śniadania.

 

§ 5

 

          PRAWA  DZIECI

Dzieci mają prawo do:

1.      Właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczego, zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym.

2.      Przygotowania umożliwiającego osiągnięcie „gotowości szkolnej"

3.      Zaspokajania podstawowych potrzeb psychofizycznych.

4.      Poszanowania godności osobistej.

5.      Życzliwego, podmiotowego traktowania.

6.      Swobody wyrażania myśli i przekonań.

7.      Rozwijania własnych zainteresowań i zdolności.

8.      Wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płać, wiek, stan zdrowia, narodowość.

 

OBOWIĄZKI   DZIECI

§ 6.

Dzieci zobowiązane są do:

 Współdziałania z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i opieki.

 Podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego.

 Szanowania wytworów innych dzieci.

 Szanowania sprzętów i zabawek jako wspólnej własności.

 Uczestniczenia w pracach porządkowych i samoobsługowych.

 Przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek.

 Kulturalnego zwracania się do innych; używania form grzecznościowych.

 Przestrzegania wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno.

PRAWA   RODZICÓW

§ 7.

Rodzice mają prawo do:

 Poznania treści Statutu Szkoły

 Pełnej informacji dotyczącej dziecka.

 Kontaktu z Dyrektorem w celu uzyskania informacji, przekazania swoich opinii lub rozwiązywania problemów.

 Uczestniczenia w zajęciach, zebraniach, warsztatach, imprezach i uroczystościach organizowanych przez przedszkole (szkołę).

 Przekazywania uwag, pomysłów, opinii Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców.

 

Rodzice zobowiązani są do:

 

1. Punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola, przestrzeganie rozkładu dnia i zarządzeń Dyrektora.

2. Wprowadzania dziecka do budynku i przekazywania go pracownikowi szkoły.

3. Informowania nauczycieli o zmianach dotyczących zdrowia dziecka i natychmiastowego odbioru dziecka, w przypadku zgłoszenia przez placówkę choroby dziecka.

4. Przestrzegania ustalonych terminów i rozmów indywidualnych z nauczycielami.

5. Zaopatrzenie dziecka w niezbędne przybory do zajęć wg aktualnych potrzeb związanych z realizacją programu nauczania i wychowania.

6. Zapoznawania się z informacjami umieszczonymi na tablicy dla rodziców bądź na drzwiach wejściowych do oddziału przedszkolnego.

7. Informowania nauczycieli o każdorazowej zmianie numeru telefonu kontaktowego.

8. Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej;

9. Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;

10. Informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego w innym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym.

 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 8.

1. Integralną częścią Regulaminu Oddziału Przedszkolnego jest Regulamin Rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego oraz Regulamin Przyprowadzania i Odbierania  Dzieci.

2. Uchwalenie Regulaminu „zerówki” i dokonywanie jego nowelizacji następuje w drodze podejmowania uchwał przez Radę Pedagogiczną.

 

3. W sprawach, które nie są uregulowane regulaminem, decyduje Dyrektor szkoły.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem z dniem 1 września 2012 r.

5. Traci moc dotychczas obowiązujący regulamin.

 

7. Mocą uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 03 lipca 2011 roku zatwierdzono niniejszy regulamin.

Regulamin rekrutacyjny dzieci do oddziału przedszkolnego

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki

 w Korniaktowie Północnym


Podstawa prawna:

- Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.  (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2672 ze zm.);

- Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. nr 26, poz. 232 );

- Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół;

- Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Korniaktowie Północnym.

 

§ 1.

 

Zasady rekrutacji

 

1.     Do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci w wieku 5 lat (tj. które z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym ukończyły 5 lat) z obwodu szkolnego, a następnie w miarę posiadanych miejsc, dzieci z pozostałych obwodów.

 

2.     W następnej kolejności przyjmowane są dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

§ 2.

 

Terminy

 

1.     Zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego prowadzone są w ustalony odrębnie dzień pomiędzy 15 marca a 15 kwietniaw roku kalendarzowym w jakim dziecko rozpocznie obowiązek przygotowania przedszkolnego z dniem 1 września.

 

2.     Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkolnym otrzymują powiadomienia (zaproszenia) do zapisu dziecka, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

 

§ 3.

Procedury

 

1.     W ustalony dzień nauczyciel oddziału przedszkolnego lub dyrektor szkoły wypełnia wraz z Rodzicem dziecka ( prawnym Opiekunem) ustaloną kartę zapisu będącą załącznikiem do Regulaminu. Prawdziwość i kompletność danych potwierdza Rodzic ( prawny Opiekun ) własnoręcznym podpisem.

 

2.     Karta zapisu jest dokumentem potwierdzającym wolę zapisania dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole. Po zakończeniu zapisu odnotowywana jest informacja o przyjęciu/nieprzyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego. W przypadku nieprzyjęcia należy uzasadnić decyzję.

3.     Decyzję o przyjęciu/nieprzyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego podejmuje dyrektor szkoły.

 

4.     W przypadku zmiany decyzji Rodziców, co do miejsca odbywania przez dziecko rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, Rodzice maja obowiązek poinformowania o zmianie decyzji do dnia 1 września roku kalendarzowego, w którym odbywają się zapisy do oddziału przedszkolnego.§ 4.

 

 Informacje dodatkowe

1.     Rodzice dziecka przyjętego do oddziału przedszkolnego minimum dwa tygodnie przed zakończeniem zajęć w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie przez dziecko uczęszczanie do oddziału przedszkolnego otrzymują pisemną informację o materiałach, pomocach i wyposażeniu tzw. Wyprawce przedszkolaka na nowy rok szkolny.

 

2.     Dzieci przyjęte do oddziału przedszkolnego rozpoczynają zajęcia wychowania przedszkolnego z dniem 1 września, a kończą zgodnie z ustalonym w Rozporządzeniu terminem zakończenia zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym.