Dyrektor szkoły:

Katarzyna Szczepańska

Przedmiot Nauczyciel
Oddział przedszkony  Marta Słupek
Edukacja wczesnnoszkolna Elżebieta Golenia, Elżbieta Kurek
Religia  ks. Marek Wilk, ks. Michał Gurgacz
Język polski  Maria Malach, Katarzyna Podolec
Język angielski  Katarzyna Szczepańska, Justyna Wyczarska
Język niemiecki  Alicja Fudali
Muzyka  Ewelina Grądek
Plastyka  Anna Turosz
Historia  Waldemar Ostrowski
Wiedza o społeczeństwie  Waldemar Ostrowski
Przyroda  Waldemar Ostrowski
Geografia  Waldemar Ostrowski
Biologia  Renata Cebulak
Chemia  Bożena Kluz
Fizyka  Jerz Mielczarek
Matematyka  Justyna Kiełb
Informatyka  Rafał Dyrda
Technika  Rafał Dyrda
Wychowanie fizyczne  Anna Hawro
Edukacja dla bezpieczeństwa Justyna Kiełb