Przewodniczący: Małgorzta Puchała

 

Trójki klasowe:

Klasa 1 -

Klasa 2 -

Klasa 3 - Monika Kołcz, Fołta Sylwia, Beata Kamień

Klasa 4 -

Klasa 6 - Monika Czyrny, Małgorzta Puchała, Anna Kremska

Klasa 7 - Małgorzata Puchała,

Klasa 8 - Honorata Słysz, Agnieszka Majkut, Agata Golak