Przewodniczący – ?

Zastępca przewodniczącego – ?

Sekretarz – ?

Skarbnik – ?

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Katarzyna Podolec

 

Trójki klasowe:

Klasa 8 

Przewodniczący: ?

Zastępca: ?

Skarbnik: ?

Klasa 7 

Przewodniczący: ?

Zastępca: ?

Skarbnik: ?

 

 

Klasa 5

Przewodniczący: ?

Zastępca: ?

Skarbnik: ?

 

Klasa 4

Przewodniczący: ?

Zastępca: ?

Skarbnik: ?

 

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2021/2023

Przewodniczący – Kacper Golak 

Zastępca przewodniczącego – Wiktoria Rejman 

Sekretarz – Cypria Gurak 

Skarbnik – Bartosz Żak 

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Katarzyna Podolec

 

Trójki klasowe:

Klasa 8 

Przewodniczący: Olaf Słysz 

Zastępca: Nikola Czapla 

Skarbnik: Kinga Żak 

Klasa 7 

Przewodniczący: Wiktoria Rejman 

Zastępca: Katarzyna Kołodziej 

Skarbnik: Jakub Czech 

 

 

Klasa 6

Przewodniczący: Hubert Puchała

Zastępca: Daria Mach

Skarbnik: Dawid Kamień

 

Klasa 4

Przewodniczący:

Zastępca:

Skarbnik: