Po mszy świętej, która rozoczyna się o 8:00 w kościele parafialny w Budach Łańcuckich zapraszamy do szkoły na pierwszy dzwonek w nowym roklu szkolnym.